Nazad na listu Prikaži vse

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 12. 04. 2024 - 26. 07. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 4.928.677 €

Roki za prijave: 12. 4. - 26. 7. 2024 do 14.00

 

NAMEN PODPORE 
(1) Namen podpore je v skladu z a74.a členom Uredbe izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih.
(2) Poleg agromelioracij iz prejšnje točke je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, podpora iz operacije izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih namenjena tudi izvedbi agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, to sta:
– sanacija manjšega plazu kot zahtevna agromelioracija in
– odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo kot nezahtevna agromelioracija.

UPRAVIČENEC
Upravičenec do podpore je določen v b74.a členu Uredbe.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse