EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
P7K 2024 | Krizno likvidnostni kredit • TIP P7K 2024 | Krizno likvidnostni kredit • Trajanje 23. 02. 2024 - 7. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024 • TIP Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024 • Trajanje 23. 02. 2024 - 15. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 • TIP Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 • Trajanje 23. 02. 2024 - 21. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 23. 02. 2024 - 10. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) • TIP Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) • Trajanje 23. 02. 2024 - 25. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja v letu 2024 • TIP Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja v letu 2024 • Trajanje 16. 02. 2024 - 22. 03. 2024 • Status Odprto
P7 2024 | Mikrokrediti 2024 • TIP P7 2024 | Mikrokrediti 2024 • Trajanje 16. 02. 2024 - 8. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje od 2024 do 2028 • TIP Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje od 2024 do 2028 • Trajanje 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-PP-2024) • TIP Javni razpis za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-PP-2024) • Trajanje 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2024 – 2026 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-VP-FF) • TIP Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2024 – 2026 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-VP-FF) • Trajanje 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024 • Status Odprto
Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2024 (JPR-KT-2024) • TIP Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2024 (JPR-KT-2024) • Trajanje 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 • TIP Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 • Trajanje 9. 02. 2024 - 11. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • TIP Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • Trajanje 2. 02. 2024 - 5. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024 • TIP Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024 • Trajanje 30. 01. 2024 - 25. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • TIP Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • Trajanje 19. 01. 2024 - 22. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju doniranju hrane • TIP Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju doniranju hrane • Trajanje 26. 01. 2024 - 7. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • TIP Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • Trajanje 19. 01. 2024 - 22. 04. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih • TIP 1. javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih • Trajanje 15. 12. 2023 - 1. 06. 2024 • Status Odprto
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev • TIP 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev • Trajanje 8. 12. 2023 - 29. 03. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2023/2024 • TIP Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2023/2024 • Trajanje 6. 10. 2023 - 30. 04. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!