EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • TIP REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi • TIP Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« • Trajanje 15. 04. 2022 - 16. 05. 2022 • Status Odprto
P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 1. 05. 2022 - 15. 10. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti • TIP Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti • Trajanje 15. 04. 2022 - 18. 07. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 05. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 • TIP Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 • Trajanje 15. 04. 2022 - 16. 05. 2022 • Status Odprto
P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 • TIP P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 • Trajanje 1. 03. 2022 - 10. 05. 2022 • Status Odprto
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda • Trajanje 4. 03. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR • TIP SK75 2022 - Semenski kapital • Trajanje 2. 03. 2022 - 5. 10. 2022 • Status Odprto
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva • Trajanje 25. 02. 2022 - 20. 05. 2022 • Status Odprto
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih • TIP 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 • Trajanje 25. 02. 2022 - 25. 05. 2022 • Status Odprto
Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture • TIP Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture • Trajanje 25. 02. 2022 - 19. 05. 2022 • Status Odprto
SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR • TIP SK75 2022 - Semenski kapital • Trajanje 24. 02. 2022 - 5. 10. 2022 • Status Odprto
Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projektne NOO • TIP Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projektne NOO • Trajanje 18. 02. 2022 - 17. 05. 2022 • Status Odprto
25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali • TIP 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 • Trajanje 7. 03. 2022 - 16. 05. 2022 • Status Odprto
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022) • TIP Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP • Trajanje 1. 02. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 • TIP 7. javni razpis za podukrep 4.2 • Trajanje 24. 12. 2021 - 1. 06. 2022 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!