EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti • TIP Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti • Trajanje 6. 01. 2023 - 23. 02. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah • TIP Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah • Trajanje 3. 01. 2023 - 3. 04. 2023 • Status Odprto
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 • TIP 10. javni razpis za podukrep 4.2 • Trajanje 30. 12. 2022 - 18. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • TIP Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • Trajanje 23. 12. 2022 - 18. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • TIP Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • Trajanje 23. 12. 2022 - 7. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 • TIP Javni razpis za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 • Trajanje 2. 12. 2022 - 28. 02. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) • TIP Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa • Trajanje 2. 01. 2023 - 31. 05. 2023 • Status Odprto
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3 • Trajanje 26. 12. 2022 - 3. 02. 2023 • Status Odprto
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij • TIP 5. javni razpis za podukrep 16.2 • Trajanje 11. 11. 2022 - 15. 02. 2023 • Status Odprto
Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti • TIP Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti • Trajanje 4. 11. 2022 - 5. 01. 2023 • Status Odprto
Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022 • TIP Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope • Trajanje 13. 09. 2022 - 18. 01. 2023 • Status Odprto
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost • Trajanje 23. 09. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 • TIP Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 25. 08. 2022 - 15. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 • TIP Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 5. 08. 2022 - 15. 04. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • TIP Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • Trajanje 1. 07. 2013 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • TIP REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!