EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti • TIP 15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti • Trajanje 27. 09. 2021 - 16. 12. 2021 • Status Odprto
Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij • TIP Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij • Trajanje 27. 09. 2021 - 16. 12. 2021 • Status Odprto
4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih • TIP 4. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih • Trajanje 17. 09. 2021 - 12. 11. 2021 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 4. javni razpis za podukrep 4.3: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 1. 10. 2021 - 10. 12. 2021 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • TIP Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • Trajanje 17. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije • TIP Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije • Trajanje 27. 08. 2021 - 18. 10. 2021 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve • TIP JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude • Trajanje 20. 08. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb • TIP JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada • Trajanje 20. 08. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • TIP Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev 19 • Trajanje 30. 07. 2021 - 20. 10. 2021 • Status Odprto
18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • TIP Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • Trajanje 30. 07. 2021 - 20. 10. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) • TIP JR SE OVE 2021 • Trajanje 30. 04. 2021 - 25. 02. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) • TIP Posojila • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP Mikroposojila iz sklada COVID-19 • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP RRI sklad za COVID-19 - Kredit • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!