EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo • TIP P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo • Trajanje 31. 12. 2021 - 25. 03. 2022 • Status Odprto
P7 2021 - Mikrokrediti • TIP P7 2021 - Mikrokrediti • Trajanje 7. 01. 2022 - 1. 03. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti • TIP Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti • Trajanje 31. 12. 2021 - 10. 02. 2022 • Status Odprto
23. javni razpis za podukrep 4.1 • TIP 23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva • Trajanje 24. 12. 2021 - 26. 04. 2022 • Status Odprto
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali • TIP 24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 • Trajanje 24. 12. 2021 - 26. 04. 2022 • Status Odprto
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 • TIP 7. javni razpis za podukrep 4.2 • Trajanje 24. 12. 2021 - 1. 06. 2022 • Status Odprto
22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi • TIP 22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 • Trajanje 17. 12. 2021 - 13. 04. 2022 • Status Odprto
Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet • TIP Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet • Trajanje 29. 11. 2021 - 1. 03. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) • TIP Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov • Trajanje 1. 12. 2021 - 30. 11. 2022 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine • TIP 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine • Trajanje 26. 11. 2021 - 14. 02. 2022 • Status Odprto
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo • TIP 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo • Trajanje 26. 11. 2021 - 26. 01. 2022 • Status Odprto
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti • TIP Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti • Trajanje 1. 01. 2022 - 22. 04. 2022 • Status Odprto
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte • TIP Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte • Trajanje 1. 01. 2022 - 28. 02. 2022 • Status Odprto
Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis • TIP Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis • Trajanje 1. 01. 2022 - 23. 02. 2022 • Status Odprto
3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani • TIP 3. javni razpis za podukrep 16.9 • Trajanje 19. 11. 2021 - 10. 02. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 • TIP Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 • Trajanje 29. 10. 2021 - 24. 01. 2022 • Status Odprto
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP • TIP 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP • Trajanje 15. 11. 2021 - 12. 01. 2022 • Status Odprto
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP • TIP 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP • Trajanje 15. 11. 2021 - 12. 01. 2022 • Status Odprto
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" • TIP Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" • Trajanje 11. 10. 2021 - 31. 05. 2022 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!