EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 • TIP Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 5. 08. 2022 - 15. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih • TIP JR4–FRANKFURT-P–2022 • Trajanje 20. 05. 2022 - 20. 10. 2022 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) • TIP JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2022 • Trajanje 13. 05. 2022 - 14. 10. 2022 • Status Odprto
Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • TIP Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • Trajanje 1. 07. 2013 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • TIP REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 1. 05. 2022 - 15. 10. 2022 • Status Odprto
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda • Trajanje 4. 03. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR • TIP SK75 2022 - Semenski kapital • Trajanje 24. 02. 2022 - 5. 10. 2022 • Status Odprto
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022) • TIP Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP • Trajanje 1. 02. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) • TIP Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov • Trajanje 1. 12. 2021 - 30. 11. 2022 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • TIP Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • Trajanje 17. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!