EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 11. 2025 • Status Odprto
1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • TIP 1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • TIP Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 7. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • TIP Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • Trajanje 31. 05. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026 • TIP Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026 • Trajanje 31. 05. 2024 - 21. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • TIP Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • Trajanje 27. 05. 2024 - 1. 07. 2024 • Status Odprto
1. Javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju • TIP 1. Javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju • Trajanje 24. 05. 2024 - 29. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 24. 05. 2024 - 24. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izvajanje operacije "Nadaljevanje zaščite žrtev trgovine z ljudmi ter programa njihove reintegracije v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2027", št. 430-85/2024 • TIP Javni razpis za izvajanje operacije "Nadaljevanje zaščite žrtev trgovine z ljudmi ter programa njihove reintegracije v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2027", št. 430-85/2024 • Trajanje 24. 05. 2024 - 19. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike • TIP Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike • Trajanje 24. 05. 2024 - 2. 07. 2024 • Status Odprto
JR Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo • TIP JR Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo • Trajanje 17. 05. 2024 - 28. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) • TIP Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) • Trajanje 17. 05. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe • TIP Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe • Trajanje 17. 05. 2024 - 24. 06. 2024 • Status Odprto
P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 19. 04. 2024 - 15. 10. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!