JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 07. 2023
Dobava električne energije v letu 2024 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 07. 2023
Zagotavljanje tehnične podpore AVP SCADA Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Zamenjava športnega poda v dvorani Športnega centra Ribnica OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Analizator za transformatorsko olje - DGA NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 06. 2023
Sanacija lokalne ceste LC 177260 Sirči - Gradin - Brezovica pri Gradinu MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 06. 2023
Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani za obdobje treh let OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2023
Sukcesivna dobava blaga za čiščenje, dezinficiranje, osebno higieno, pranje in pomivanje ter papirne galanterije, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, Črneče 146, 2370 Dravograd Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
Zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju za 10 številk MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Dobava pnevmatik za vozila Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 07. 2023
Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kočevje za obdobje 2023-2027 OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 07. 2023
Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 07. 2023
Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma 2023 USTANOVA - CENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
Dodelava filtrirnega in ogrevalnega sistema TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
Vsebinska in tehnološka prenova ter vzdrževanje sistema za identifikacijo in registracijo prašičev MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2023
Podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava armirano betonskih drogov (2-letno obdobje) ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Blago • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Manjša vzdrževalna dela DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Gradnje • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 07. 2023
Licence za programsko opremo Microsoft EAS in najem oblačnih storitev Microsoft MACC GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško Storitve • Datum: 5. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 06. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!