JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Gradnja fekalne kanalizacije naselja Kneža in sončne elektrarne za ČN Kneža OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin Gradnje • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 04. 2024
Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup akumulatorjev za prevozna sredstva MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 04. 2024
IZDELAVA OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE (OCPS) OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 03. 2024
Vzdrževanje javnih zelenic v križiščih in mestnih parkih v Občini Domžale v letih 2024 - 2026 OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 04. 2024
Potrošni material TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
IZVEDBA PROGRAMA »USPOSABLJANJE VOZNIKOV IN MOTORISTOV IZ VARNE VOŽNJE« MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 04. 2024
Najem in vzdrževanje PIS EDICO ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 03. 2024
Vzdrževanje DEA (diesel elektro agregat) naprav in pripadajoče preklopne avtomatike ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 03. 2024
Zagotavljanje podatkov o borznih cenah naftnih derivatov, drugih finančnih informacijah in analizah borznih cen - Platt's za leti 2024 in 2025 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nabava MOV motorjev NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. SKLOPI 15, 17, 18, 19 za leto 2024 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA PGD ZAGORJE-MESTO PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO, Cesta Borisa Kidriča 11A, 1410 Zagorje ob Savi Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 04. 2024
Vzdrževanje vozil - ponovitev POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 03. 2024
Izvajanje storitev menjave vodomerov in meritev tesnosti Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 03. 2024
Vzdrževalna dela na razcepu lokalne ceste ob Trgu ljubezni v Vrhpolju OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava Gradnje • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2024
Zamenjava računalnikov VCC, SOC in podatkovnika naprave proizvajalca Thales ESTW L90 5 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 03. 2024
Izvajanje internih priključkov na sistemu javne kanalizacije Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 03. 2024
MP za potrebe radiologije SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 04. 2024
LETALIŠKE STORITVE IN STORITVE ZEMELJSKE OSKRBE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Strokovni pregled in recenzija PZI projektne dokumentacije, izvajanje nadzora nad izvajanjem GOI del in izvajanje koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri izvajanju ureditve začasnih privezov SV v koprskem pristanišču MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 03. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 03. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!