JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava cevi za zaščito kablov (PE, HDPE in PVC) ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Najem licenc in vzdrževanje ter dodatni moduli in razširitve v laboratorijskem IS LABIS ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
IZDELAVA OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE (OCPS) OBČIN SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE, MAKOLE IN OPLOTNICA OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za nadgradnjo čistilne naprave Gornja Radgona in razširitev zadrževalnega bazena B4 OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
IZBIRA IZVAJALCA PRAVIC IZDAJATELJA OBČINSKEGA GLASILA »BLEJSKE NOVICE« OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
NADGRADNJA OPERACIJSKE MIZE MAQUET SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
Kibernetska varnost OT v TE-TOL JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava rezervnih delov ter vzdrževanje sistema klic v sili DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2024
Storitev strokovnega delavca VZD-specialista za varno delo na višini za leto 2024 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
NAKUP OPREME ZA BOJNO PODPORO VOJAŠKIM POTAPLJAČEM MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2024
Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 06. 2024
Najem internet strežnika, vzdrževanje, nadgradnja in dopolnitve baze podatkov v informacijskem sistemu javnih služb varstva okolja (IJSVO) MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 06. 2024
PREUREDITEV PROSTOROV PRITLIČJA V ZD BLED - JN_23/2024 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 06. 2024
Izvajanje storitev specialista ortodonta za potrebe enote Šiška ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2024
SANACIJA ASFALTNIH POVRŠIN IZ ZAMENJAVA ŠPORTNE PODLAGE NA VEČ OBJEKTIH PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – po sklopih MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
OBJEKTNA HIGIENA SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 06. 2024
DIGITALNI RTG APARAT ZA DIASKOPIJO IN RADIOGRAFIJO SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
ZDRAVSTVENA POSTAJA HRPELJE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 06. 2024
Implementacija sistema za prepoznavo govora Tipko v delovni proces sodišč VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Sodelovanje pri vzdrževanju Mladinskega golf centra Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!