JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
A-4/23; Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 03. 2023
Sukcesivna dobava potrošnega materiala za elektrofiziologijo -ponovitev SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 02. 2023
Sukcesivna nabava potrošnega materiala za PCA črpalke SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2023
Nakup in dobava novega nano-mehanskega preizkuševališča UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 03. 2023
Nakup laboratorijskih hladilnih omar JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 02. 2023
Študija za prevzem paketov D6 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje IT strojne opreme POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 02. 2023
Nadgradnja in upravljanje LAN ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 02. 2023
Anycast 2022/pogajanja Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
BLAGO ZA POTREBE USPOSABLJANJA IZVAJANJE VROČEGA TRENINGA GASILCEV IN TEHNIČNEGA REŠEVANJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2023
Viseča brv čez Triglavsko Bistrico OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Gradnje • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 02. 2023
Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 02. 2023
DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga, Draga 1, 1292 Ig Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 02. 2023
Javno naročilo storitve po odprtem postopku za najem in vzdrževanje licenc MobileIron, aktivno lokalno podporo za licence MobileIron ter svetovanje pri upravljanju MDM sistema MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 03. 2023
Nabava komore za delo v inertni atmosferi UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 02. 2023
REDNO VZDRŽEVANJE CENTRALNEGA REGISTRA VOZIL ZA OBDOBJE 24 MESECEV JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2023
Dobava vodovodnega materiala KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 02. 2023
DOBAVA SAMONAKLADALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ZABOJNIKOV JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2023
Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj Blago • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2023
Vzdrževanje informacijskega sistema - CIS - MOL 2023 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 01. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!