JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Okolju prijazno čiščenje šolskih prostorov Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, 2000 Maribor Storitve • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 06. 2022
COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota - GOI dela z vgradno opremo MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2022
SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 06. 2022
Rekonstrukcija železniške postaje Domžale MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
APARATURE ZA KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ANALIZE VZORCEV NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 06. 2022
Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kurilnega olja UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2022
NAKUP RADIOFREKVENČNEGA GENERATORJA ZA NEVROKIRURŠKE POSEGE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2022
Zagotovitev zdravnika na terenu MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 06. 2022
Zamenjava oken in obnova tlaka zbornice SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2022
REKONSTRUKCIJA - "DVOSTANOVANJSKI OBJEKT CVD GOLOVEC CELJE, ENOTA 1 - MATEVŽA HACETA 5, ENOTA 2 - BEVKOVA 3" CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE, Na Golovcu 2, 3000 Celje Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 05. 2022
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425313 Draga - Ravne - Dole od križišča pri Grmu do križišča za Ravne - Kostanjevica - Nebesa OBČINA ŠENTRUPERT, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2022
Nakup radiosond za izvajanje vertikalnih meritev lastnosti ozračja MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava, instalacija in kvalifikacija qPCR aparata in IVD programske opreme UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 06. 2022
D-108/22; Ureditev državne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob od km 0.895 do km 2.250 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2022
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) DOM OB SAVINJI CELJE, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 06. 2022
Programske licence za varnostno kopiranje in virtualizacijo za strežnike privatnega oblaka DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 05. 2022
IZGRADNJA CENTRA VOLČIN OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, 9204 Šalovci Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2022
Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa, odsek Podlipa, v dolžini 300 m od P31 do P47 OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika Gradnje • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Nabava vrečk PE-LD in PE-HD ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 06. 2022
JPE-SPV-159/22 - Dobava opreme proizvajalca Siemens JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 05. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!