JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava lesenih železniških pragov 2024 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 01. 2024
JN 26/2023 PNEVMATIKE - Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 01. 2024
Nadgradnja diskovnega prostora SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 12. 2023
NADGRADNJA POŽARNE PREGRADE Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Monitoring radioaktivnosti živil in pitne vode za leto 2024 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 12. 2023
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče_ponovitev MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava obrazcev za obdobje dveh (2) let SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 01. 2024
OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI UČENCEV OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, Ljubljanska cesta 40A, 1290 Grosuplje Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 12. 2023
Informatizacija postopkov presoj vplivov na okolje in celovitih presoj vplivov na okolje MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 01. 2024
Izbira izvajalca za opravljanje storitev hrambe zaseženih predmetov OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2023
Izvajanje okolju prijaznih prevozov Javni zavod Turizem Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 12. 2023
Dobava proizvodov za medicinsko uporabo in izdelkov za osebno nego DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2023
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV - OPREMA PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2023
Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov iz čistilnih naprav Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli 2024 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2023
Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadgradnja, vzdrževanje in podpora IS Kažipot DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava, montaža in vzdrževanje ultrazvočnih aparatov SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 01. 2024
Obnova vrtljivega bobna na nadgradnji smetarskega vozila Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 12. 2023
Dobava sanitetnega materiala za potrebe VDC Nova Gorica VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA, Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 1. 12. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 12. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!