JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme ter vzdrževanje programske opreme« LEKARNE PTUJ, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 02. 2022
Nakup zdravila z učinkovinama tixagevimab in cilgavimab NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA PREVOZA IN POSEBNEGA LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV V MESTNI OBČINI VELENJE MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA Becton Dickinson SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 02. 2022
Rekonstrukcija kablovoda - dobava in polaganje energetskih in optičnih kablov Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
SERVISIRANJE TOVORNIH IN KOMBINIRANIH VOZIL Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43A, 4220 Škofja Loka Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 02. 2022
NAKUP IN DOBAVA KURILNEGA OLJA GIMNAZIJA LITIJA, Bevkova ulica 1C, 1270 Litija Blago • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 02. 2022
Dobava materiala v letu 2022 Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija Blago • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta "GOI dela na objektu novogradnje Doma upokojencev Ptuj" DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN - PREVZEM IN PREDAJA GREZNIČNIH GOŠČ TER BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV KAPACITETE DO 50 PE NA OBMOČJU OBČINE APAČE Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 02. 2022
BIFE 2022-2026 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor Blago • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje biorazgradljivih odpadkov za obdobje enega leta Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin Storitve • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Ureditev prostorov Dol 18, prenova Rajhove domačije - 2. faza OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani Gradnje • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2022
LPP-121/21 Dobava dveh avtobusov JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 18. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Izbor izvajalca gradnje Kopališča Ilirija MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvedba projektantskega nadzora pri izgradnji Kopališča Ilirija MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2022
Nakup operacijskih luči ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!