JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Izvedba GOI del za projekt "Prizidek Zdravstveni dom Slovenj Gradec" MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Gradnje • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO PRI IZVEDBI PROJEKTA "VOZLIŠČE V VOJAŠNICI PETRA PETRIČA KRANJ" MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava distribucijskih transformatorjev SN/NN (1-letno obdobje) ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA OBDOBJE ENEGA LETA (za leto 2023) JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2022
NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje in servis video nadzornega sistema Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 10. 2022
Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA LETO 2023 MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
Revidiranje računovodskih izkazov SID banke za poslovna leta 2023-2026 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
Dobava električne energije Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
Nabava, skladiščenje in obnavljanje mesnih konzerv ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL OSNOVNA ŠOLA PIVKA, Prečna ulica 3, 6257 Pivka Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2022
Dobava živil OŠ Brežice in Vrtec Mavrica Brežice (2) OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2022
Odvodnjavanje zaledja plazu viadukta Šumljak na HC H4 Razdrto - Vipava; Rebernice DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Gradnje • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2022
MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
Izdelava projektne dokumentacije (faza PZI) za prenovo poslovnih prostorov DRI v stavbi TPC City Maribor DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2022
Postavitev električnih polnilnic za osebna/službena vozila - objekt ZD Piran ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož - Portorose Gradnje • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2022
Dobava kompozitnih izolatorjev SN ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2022
DOBAVA POGONSKEGA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA ZD KAMNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, Novi trg 26, 1241 Kamnik Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 10. 2022
Dobava NN vgradnih kabelskih omaric ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 10. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!