JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
VZDRŽEVANJE PNEVMATIK NA TALNI MEHANIZACIJI TER DVIGALIH (SKLOPA 1 IN 2) LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Cankarjevega doma CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 11. 2023
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2023
Nakup, izdelava in montaža pohištvene in kopalniške opreme ter avdio in video opreme za vilo Vipolže MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 10. 2023
KONCENTRAT ZA PRIPRAVO EMULZIJE PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
NAKUP ANALIZATORJA KAPILARNE ELEKTROFOREZE S SERVISNIM VZDRŽEVANJEM IN SUKCESIVNO DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Obnova in popravilo prezračevalno-klimatskih (PK) naprav na objektih RTVS RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
SANACIJA BREŽINE OBALE BLEJSKEGA JEZERA, OBNOVA POMOLOV IN VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA VSEBINSKO NADGRADNJO MALE ZAKE - POPOLNI ZAVESLJAJ OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Stabilizacija temeljev SM103 DV 400 kV Cirkovce-Podlog, odprava posledic poplav in plazov ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Najem storitve podatkovnega centra za potrebe ePSAP vmesnikov v letih 2024 do 2028 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava rezervnih delov in servisiranje naprave - sortirnica Maribor - ponovitev Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2023
Vzdrževanje informacijskega sistema Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2023
Izvedba analize trendov v dostavi blaga iz e-trgovanja AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Čiščenje mulja v SW vtočnem kanalu in pregled jezovne zgradbe NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Migracija ter vzdrževanje in podpora poslovne programske opreme Microsoft Dynamics Navision Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
UREDITEV KERAMIČNEGA LABORATORIJA ZA STEKLO IN PROSTORA ZA PEČI« Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Nakup in montaža ePSAP vmesnikov MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v družbah skupine HSE HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!