Nazad na listu Prikaži vse

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 20. 03. 2024 - 10. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Roki za prijave: 20. 3. - 10. 6. 2024

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP (velja le za kategorijo Odgovorno in vključujoče podjetništvo) od koder koli v EU ali pridružene države v okviru stebra MSP programa enotnega trga in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

Obstaja šest kategorij:

Spodbujanje podjetniškega duha
Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

Vlaganje v podjetniške spretnosti
Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih spretnosti ter spretnosti zaposlenih.

Podpiranje digitalnega prehoda
Nagrajuje inovativne politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, zaradi katerih je Evropa najprivlačnejši kraj za ustanovitev podjetja, njegovo poslovanje, rast in širitev na enotnem trgu, poenostavitev zakonodajnih in upravnih postopkov za podjetja ter izvajanje načela „najprej pomisli na male“ v korist malih in srednjih podjetij ter podporo digitalnemu prehodu podjetij, ki jim omogoča razvoj, trženje in uporabo vseh vrst digitalnih tehnologij, proizvodov in storitev.

Izboljšanje poslovnega okolja in podpiranje internacionalizacije poslovanja
Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

Podpiranje trajnostnega prehoda
Nagrajuje politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki podpirajo trajnostni prehod in okoljske vidike, kot so krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, čista energija, učinkovita raba virov ali biotska raznovrstnost, na primer s trajnostnim razvojem znanj in spretnosti ter povezovanjem in financiranjem.

Odgovorno in vključujoče podjetništvo
Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev ali majhna in srednja podjetja (MSP) - (do prijave so upravičena majhna in srednja podjetja kot so opredeljena v definiciji MSP (europa.eu)), ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Namig: Ker je novi zeleni dogovor glavna prednostna naloga Evropske komisije, bo trajnostni vidik upoštevan pri vsaki kategoriji.

Velika nagrada žirije se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse