Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 5. 04. 2024 - 5. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana vrednost: 3.375.350,00 €

Roki za prijave: 5. 4. - 5. 6. 2024 do 23.59

 

1.    Predmet razpisa

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. 

Ministrstvo razpisuje 170 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: 
-    osnovnih šolah, 
-    glasbenih šolah, 
-    domovih za učence, 
-    srednjih šolah,
-    dijaških domovih in 
-    šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

2.        Pogoji za prijavo

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23). 

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse