Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2023/2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 6. 10. 2023 - 30. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana sredstva: 150.000,00 €

Rok za prijavo: 6. 10. - 30. 4. 2024 do 12.00

 

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2023/24 (v nadaljevanju javni razpis) je namenjen javnim vrtcem (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli), ki bodo v šolskem letu 2023/24 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2023 dopolnili starost pet let.

Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka se niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da se slednjim zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa v obsegu 240 ur, kije zanje brezplačen. Hkrati ima vrtec tudi možnost, da na ta način vključi otroke, katerih starši nimajo potrebe ali interesa po poldnevnem ali dnevnem programu, da organizirajo zanje krajši program, ki kljub omejenemu obsegu zajema vse elemente Kurikula za vrtce. Strokovni  delavci morajo pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju vzgojno izobraževalnega dela v oddelku krajšega programa upoštevati vsa načela in cilje Kurikula za vrtce ter zagotavljati uravnoteženost dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula, v obsegu ur, ki so določene  ter poskrbeti za spodbujanje vseh vidikov otrokovega razvoja.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse