Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 26. 04. 2024 - 23. 09. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 1.000.000 €

Roki za prijave: 26. 4. - 23. 9. 2024 do 14.00

 

PREDMET IN NAMEN PODPORE
Podpora je v skladu s 4. členom uredbe namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževane gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči.


VLAGATELJI IN UPRAVIČENCI
Vlagatelji in upravičenci so določeni v prvem in četrtem odstavku 5. členu uredbe.


POGOJI ZA DODELITEV PODPORE
Pogoji za dodelitev podpore so določeni v prvem odstavku, 1. in 4. točki drugega odstavka, tretjem in četrtem odstavku 9. člena, v 1. do 5. točki prvega odstavka 12. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter prvem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena uredbe.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse