Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (JPR-NKD 2024)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 17. 11. 2023 - 18. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Razpisana vrednost: 165.000,00 €

Roki za prijave: 17. 11. do 18. 12. 2023 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov, namenjenih varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter tistih projektov varovanja in oživljanja nesnovne kulturne dediščine, ki so neogibno nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

Javni razpis se nanaša na projekte zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, ki prispevajo k varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nesnovna dediščina), in ki:

- podpirajo dejavnosti nosilcev nesnovne dediščine in/ali mreženje nosilcev,

- širijo znanja in spretnosti nosilcev pri varovanju in oživljanju nesnovne dediščine, to je praks, predstavitev, izrazov, znanj in veščin nesnovne dediščine, predvsem z njihovim prenosom na mlade,

- razvijajo zavest o nesnovni in z njo povezani snovni dediščini v javnosti,

- sodelujejo v mednarodni dejavnosti na področju nesnovne dediščine, 

- izdajajo priročnike, vodiče, primere dobrih praks in sorodno gradivo kot podporo dejavnostim iz zgornjih alinej.

 

Namen javnega razpisa je s finančno podporo krepiti izvajanje javnih kulturnih projektov na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine. 

Cilji tega javnega razpisa so spodbujati: 

- varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;

- zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije; 

- zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine;

- zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse