Nazad na listu Prikaži vse

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 7. 10. 2022 - 7. 11. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Razpisana vrednost: 86.594,05€
Roki za prijave: 7.11.2022

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH  (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR6–FRANKFURT–KATALOGI–2023) 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in italijanščini, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja, humanistike ter esejističnih in kritiških del s področja kulture za predstavitve na tujih tržiščih.

Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.

Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 7. 10. 2022 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 7. 11. 2022.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (prijavni obrazec v word obliki) na naslov (vlasta.vicic@jakrs.si) in natisnjeno s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse