Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 30. 01. 2024 - 25. 05. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Roki za prijave: 30. 1. 2024 - 24. 5. 2024 do 13.00

 

1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: odbor)
 
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: nagrade)
 
3. Splošno o nagradah: 
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. 

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.

 
4. Pogoji za podelitev:

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja.

 Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) najmanj 30 let. 

Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za življenjsko delo.


Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo. 


5. Kriteriji za dodelitev nagrad: 
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja, tako da:
- njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
- dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno – raziskovalnem delu;
- se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev.

 
5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:
- so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti;
- je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja;
- je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.

Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse