Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2023

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 7. 07. 2023 - 8. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Roki za prijave: do 8. 12. 2023 do 23.59

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) BLOUDKOVE NAGRADE SE PODELJUJEJO ZA:

1.     izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,

2.     vrhunski mednarodni dosežek,

3.     življenjsko delo v športu.

 

1.     Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v Sloveniji,  zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

-          najmanj deset let deluje v športu,

-          z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

 

  1. Vrhunski mednarodni dosežek

Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa.

Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

-          je član slovenske reprezentance,

-          je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne federacije.

 

  1. Življenjsko delo v športu

Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.

Nagrada  za življenjsko delo v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

-          je v športu deloval najmanj 30 let,

-          je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.

 

B) BLOUDKOVE PLAKETE SE PODELJUJEJO ZA:

  1. pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
  2. pomemben tekmovalni dosežek,
  3. življenjsko delo v športu,
  4. pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

 

  1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne uspehe v športu.

 

  1. Pomemben tekmovalni dosežek v športu

Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.

Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

-          je član slovenske reprezentance,

-          je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih  organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne športne federacije.

 

  1. Življenjsko delo v športu

       Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.

Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli kandidatu, ki je:

-          aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,

-          vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.

 

  1. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:

-          končal svojo tekmovalno kariero,

 

-          v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno  prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse