Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 27. 11. 2023 - 15. 01. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Razpisana vrednost: 34.494.117,64 €

Roki za prijave: 27. 11. 2023 do 15. 1. 2024 do 23.59

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev, ki zajema:

Namen A: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v SAŠA premogovni regiji

Namen B: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Zasavski premogovni regiji

Območje izvajanja in končni prejemniki

Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter ožje območje pravičnega prehoda SAŠA premogovne regije, ki obsega območje občin: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Končni prejemniki so Občine, ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 34.494.117,64 EUR, od tega 31.905.882,35 EUR za sofinanciranje projektov v SAŠA premogovni regiji in 2.588.235,29 EUR za sofinanciranje projektov v Zasavski premogovni regiji.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

-> GOI dela.

-> Nakup zemljišč z objektom/delom objekta.

-> Oprema inkubatorja (pohištvo/računalniška oprema).

-> Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

-> Stroški informiranja in komuniciranja.

-> DDV.

Rok prijave na javni razpis

Za javni razpis bodo izvedeni trije roki odpiranja.

Rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 15. 1. 2024.

Rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 14. 6. 2024.

Rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 15. 10. 2024.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse