Nazad na listu Prikaži vse

JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 12. 04. 2024 - 3. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana vrednost: 850.000,00 €

Roki za prijave: 12. 4. - 3. 6. 2024 do 15.00

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju poznavanja in uporabe naprednih tehnologij v izobraževanju.

Namen javnega razpisa je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti (v nadaljevanju: VR, AR in XR tehnologij) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa.


Cilji javnega razpisa so:

Pripraviti strokovne, teoretične in tehnične podlage za uporabo VR, AR in XR tehnologij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.
Pripraviti vsebine za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
Usposobiti najmanj 25 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
Usposobiti najmanj 100 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za pripravo vsebin za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
Zagotoviti razširjanje in trajnost uporabe VR, AR in XR tehnologij pri pouku v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju z vzpostavitvijo učnega laboratorija (ang. learning lab-a) za učitelje.
Kdo lahko sodeluje?
Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 850.000,00 EUR.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse