Nazad na listu Prikaži vse

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 10. 07. 2020 - 31. 12. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 370.000,00
Rok za prijave: 31.12.2024

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 

Javni razpis

Priloge k javnemu razpisu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tehnična navodila za vnos vlog

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Zakonodaja

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 97/20 z dne 10. 7. 2020

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in 82/20)

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 82/20)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18) 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse