Banka ni edina možnost financiranja podjetja

Banka ni edina možnost financiranja podjetja

(Ne)povratna sredstva

Vsako leto rast in razvoj podjetništva spodbujajo razni razpisi za financiranje. Razpisujejo se tako na lokalni, nacionalni kakor evropski oziroma tudi mednarodni ravni.

Če iščete kapital za razširitev svojega posla, vam lahko pri poslovanju podjetja pomembno pomagajo, saj poleg nepovratnih sredstev programi ponujajo tudi:

- Garancije za kredite s subvencionirano obrestno mero

Krediti, zavarovani z garancijo so za podjetja ugodnejša, pridobijo jih lažje in hitreje. Zahteve po zavarovanju in obrestni meri so nižje, stroški dozoritve garancije se ne zaračunajo, podjetje ima tudi možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita ...

- Vavčerji

Mikro, malim in srednjim podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, njihova pridobitev pa je hitra in enostavna. Namenjeni so vzpostavitvi sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, podjetja pa z njihovo pomočjo krepijo konkurenčnost in kompetence.

- Posebne spodbude

Dolžniški viri financiranja 

Gre za kredite, lizinge, razna posojila. Zanje je značilno, da plačujemo obresti in vračamo glavnico. Za pridobitev je potrebno dokazati plačilno sposobnost servisiranja dolga oz. zavarovati  posojila (hipoteka, osebno poroštvo ...), zato imajo s pridobivanjem predvsem mlajša podjetja težave, ker odločitev banke največkrat temelji na zgodovini poslovanja podjetja. 

Lastniški vir financiranja

Lastniška investicija ne bremeni denarnega toka in denarja podjetje ne vrača po obrokih z obrestmi, pač pa investitor postane solastnik podjetja oziroma dobi delež v podjetju in na ta način soudeležbo pri dobičku, lahko pridobi tudi pravico o odločanju o delovanju podjetja. Tveganje je za investitorje zelo veliko. 

Crowdfunding ali množično financiranje

V zadnjem času se posebno mlajša podjetja, start-upi in posamezniki z inovativnimi idejami poslužujejo množičnega financiranja (crowdfunding) preko spletnih platform. Gre za zbiranje, običajno manjših zneskov, od več posameznikov.  

 

Prav vsi viri imajo svoje prednosti in slabosti. Dolžniški so relativno hitri, a prinašajo dodatne stroške. Prednost lastniškega financiranja je, da je finančno tveganje razdeljeno med več ljudi, da ni obresti, stroškov zavarovanj, je pa vse odvisno izključno od dobička podjetja. Tudi nepovratnih sredstev ni potrebno vračati, če so izpolnjeni vsi pogoji, kot slabost pa podjetja izpostavljajo predvsem birokracijo oziroma zahtevnost priprave dokumentacije. Prednosti množičnega financiranja je nagovarjanje tistih, ki bodo projekt podprli in verjetno postali tudi stranke, skratka kampanjo lahko podjetje izkoristi kot sredstvo za oglaševanje. V primeru, da se ciljni znesek ne zbere se vlagateljem denar vrne, v primeru da je zbiranje uspešno pa tisti, ki zbirajo sredstva plačajo tudi provizijo platformam, kjer denar zbirajo.

Za kakšno kombinacijo financiranja se boste odločili, je povsem odvisno od vaših potreb, vizije in seveda poslovne slike podjetja. 

Nazad na listu Prikaži vse