Nazad na listu Prikaži vse

P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 24. 03. 2023 - 15. 10. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Razpisana vrednost: 60.000.000,00€
Roki za prijave: 15.10.2023

Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

A) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 34/2023 z dne 24.3.2023:

2. Priprava vloge

  • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • za prijavo na kreditno garancijsko linijo A.1., A.2. ali A.3. se izdela POSLOVNI NAČRT
 • Finančna priloga
  • za gospodarske družbe (usmeritev: po kliku na link “Za gospodarske družbe” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
  • za s.p. (usmeritev: po kliku na link “Za s.p.” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
 • Bilance/boniteta
  • Letno poročilo za 2021 oz. 2022 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
  • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2021 ( za prijavna roka 15.04. in 05.05.2023), za leto 2022 (prijavni roki od vključno 25.05.2023 dalje)
  • za podjetja ustanovljena v letu 2023: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
 • Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).
 • Cenitev objekta – če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2022.

3. Informacije

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

B) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1. Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2023

2. Kontaktne osebe SPS-a

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
 • Petra Kujavec (02) 234 12 66

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse