Nazad na listu Prikaži vse

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SID banka
Razpisana vrednost: Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov.
Roki za prijave: 31.12.2021

Načrtujete izgradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture?

 

Vaš projekt  prispeva k ciljem Trajnostne urbane strategije ene izmed 11 slovenskih mestnih občin?

Kdo lahko pridobi kredit

 • mestne občine
 • občinski javni stanovanjski skladi
 • druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami
 • stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.  

Kredit lahko pridobite, če

 • Projekt predstavlja izgradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa območij, ki so prepoznana kot Degradirana urbana območja (DUO območja) ali območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije. 
 • Projekt prispeva k ciljem Trajnostne urbane strategije ene izmed 11 slovenskih mestnih občin.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil. 

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 500.000 € do 7.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, ki na dan oddaje vloge za financiranje še niso starejši od 2 let in ki so nastali največ 4 leta po odobritvi financiranja.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0% ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5% pribitka sredstev EKP in min. 37,5% pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 3 do 25 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavo predmeta financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.  

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega Kohezijskega sklada.  

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte urbanega razvoja, kot so predvideni v Trajnostnih urbanih strategijah (TUS) 11 mestnih občin.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vloga se odda na e-mail: sklad.skladov@sid.si

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-mail: sklad.skladov@sid.si 

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

 

Nazad na listu Prikaži vse