JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
ASFALTERSKA DELA V OKVIRU PROJEKTA NJIVERCE KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica Gradnje • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
Ureditev novega dvigala Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Nadgradnja obstoječih diskovnih polj ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Sanacija občinske ceste LC št. 312 151 v Strunjanu z izvedbo krožnega križišča in avtobusnega postajališča OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano Gradnje • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2023
Zamenjava stenskega video zaslona v CV DEM DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Dinamični nabavni sistem za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva ulica 62, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
Razno orodje MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
Posebni večletni pregled na tirni vzpenjači Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
OBNOVA VEČNAMENSKE ŠPORTNE TELOVADNICE PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE - NABAVA IN NAMESTITEV OPREME OBČINA RAZKRIŽJE, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Vzdrževanje klimatov za obdobje petih (5) let SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za leto 2024 MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
Nabava CNG za obdobje treh let PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Izvajanje obratovalnega monitoringa tehnoloških odpadnih voda TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2023
NAKUP IN DOBAVA NOVEGA TERMODINAMSKEGA GENERATORJA S KOMORO UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
TRANSPORTNI TRAKOVI ZA GLAVNE, SMERNE IN PRIPRAVSKE ODVOZE PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Vzdrževalna dela na pritokih po neurju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Izvajanje storitev prevozov z avtobusi za potrebe Ministrstva za zunanje in evropske zadeve za obdobje 36 mesecev MINISTRSTVO ZA ZUNANJE IN EVROPSKE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadkritje hokejskega igrišča OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice Gradnje • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Preventivno vzdrževanje in popravila rentgenskih naprav (RTG) in naprav za zaznavanje sledi eksploziva (ETD) za obdobje šestintrideset (36) mesecev Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvajanje tiskarskih storitev OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje Storitve • Datum: 27. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!