JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov z nizkimi emisijami Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 04. 2023
CEVOVODI ZA NAPAJANJE IN ODVODNJAVANJE PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
Oprema posameznika in oprema za podporo MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Fitocenološki popis na območju Velikega travnika ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 03. 2023
Izdelava vrednotenja emisij EMS za potrebe PVO pri rekonstrukciji HE Formin in jezu Markovci DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 04. 2023
Izdelava ornitološkega mnenja z vključenim terenskim pregledom območja stare struge reke Drave DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 04. 2023
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE za potrebe KOMUNALNEGA PODJETJA ORMOŽ d.o.o. za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2024 (blago) KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, 2270 Ormož Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
Zakup enosmernih SMS sporočil 2023 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 04. 2023
Nakup okoljsko manj obremenjujočih neprehrambenih promocijskih izdelkov s potiskom MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
D-13/23;Nadomestna gradnja mostu (GO0167), opornih zidov in rekonstrukcijo ceste R2-403/1073 od km 0,580 do 0,970 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 04. 2023
Letno vzdrževanje JP in obnovitvena dela na JP - 2023 OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah Gradnje • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 04. 2023
NAKUP VOZILA ZA ODVOZ ODPADKOV JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o., Savinjska cesta 11A, 1420 Trbovlje Blago • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice Storitve • Datum: 22. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah s katerimi upravlja DARS DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 04. 2023
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 05. 2023
Izvedba GOI del ter dobava in vgradnja opreme za Kopališče Vevče MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvedba sanacije, odlaganja odpadkov in zaključevanja 3. etape 3. odlagalnega polja in dela 2. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Unično CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku Gradnje • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 04. 2023
Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (V. del) OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin Gradnje • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 04. 2023
GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture, sklop Ljubljana, Ribnica, Kočevje MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 04. 2023
Dobava kemikalij NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 04. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!