JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Koncesija za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Občine Škofja Loka -v ambulanti CSS Škofja Loka OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka Storitve • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2024
Ponovna montaža demontiranih klim UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 05. 2024
Nakup, dobava in montaža LED osvetljave v komorah steklenjaka za potrebe UL, Biotehniške fakultete UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
IZGRADNJA DEAMONIFIKACIJSKE NAPRAVE ZA OBDELAVO CENTRIFUGATA NA CČN ŠALEŠKE DOLINE KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
Nakup kriptografskih naprav Eurotempest in Tutus MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Izgradnja komunalne infrastrukture na območju S-P10-S8/2 Hajdina, cesta D – 1. faza OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44A, 2288 Hajdina Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
Sanacijska dela po poplavi v RTP Laško ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 06. 2024
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Novogradnja športne dvorane k SGLZŠ Postojna« Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna Storitve • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
Nakup kriptografskih naprav Thales MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
REKONSTRUKCIJA STREHE NA OŠ V TURNIŠČU OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 05. 2024
Izdelava idejnega načrta IDP z variantnimi rešitvami za nadzidavo obstoječega severozahodnega trakta objekta Zdravstvenega Doma Ptuj ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Ureditev Vavpotičeve ulice - 2. faza MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto Gradnje • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
Dobava in montaža novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava cestne barve (ponovitev postopka) Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Naročilo dobave krvi in krvnih pripravkov za obdobje 24 mesecev BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64, 3326 Topolšica Blago • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadgradnje platforme EPUS v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2025 - ponovljeno naročilo PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Izdelava razpisnih dokumentacij in sodelovanje pri izvedbi javnih naročil v okviru operacije »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji« Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Storitve • Datum: 15. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
Dobava porcelana, pribora, kozarcev in košar za kozarce Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj Blago • Datum: 14. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 05. 2024
PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE GOTOVIH OBROKOV HRANE Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Storitve • Datum: 14. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Nabava kompleta rezervni delov za novo plinsko turbino SPTE JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 14. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!