JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Prevoz mešanih komunalnih odpadkov Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 01. 2022
Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Pustovrhovi ulici JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 02. 2022
CEMENT V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC IN CEMENT V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
A-8/22; Izgradnja krožnega križišča in hodnika za pešce na glavni cesti G1-7 Obrov-Kozina, odsek 0354 v naselju Kozina (križ Jadran) v km 14,315 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Vzdrževanje javnih površin v občini Šoštanj v letih 2022 in 2023 OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
ENERGETSKA SANACIJA JUŽNE FASADE OBJEKTA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
Pisarniška in računalniška potrošna oprema NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Najem in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 02. 2022
Dodatna dela pri zamenjavi klima sistema v RC, Upravna stavba MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA MISLINJA, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 02. 2022
Izvajanje sanacij sistema javne kanalizacije z zagotavljanjem vodotesnosti javne kanalizacije - sanacijo z metodo oplaščenja relining metoda Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 02. 2022
Izvajanje nalog projektne pisarne za projekt »Izgradnja »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta« MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
DOBAVA IN MONTAŽA MULTIMEDIJE, AKTIVNE IN PASIVNE OPREME UNIVERZALNEGA OŽIČENJA ZA BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NIB NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
PNEVMATIKE okoljsko manj obremenjujoče blago MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2022
Reagenti in laboratorijski material - ponovitev SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
NAKUP OP ŠIVALNEGA MATERIALA-STAPLERJI UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 02. 2022
DIALIZNI MATERIALI SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 02. 2022
Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!