JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
NAJEM SNOPOVNEGA SISTEMA RADIJSKIH ZVEZ MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje električnih inštalacij in naprav nepremičnin ZZZS, ponovitev ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
čiščenje snega Pokljuka MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Letna naročnina na paket revij IOPScienceextra ter neomejeno število objav v odprtem dostopu v hibridnih revijah paketa revij IOPScienceextra med 1.1.2022 in 31.12.2024 v okviru t.i. R&P model CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje in servisiranje JRM opreme za obdobje 48 mesecev MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Rekonstrukcija JP 892212 "Kozjak križ - Polič" in del JP 892221 "RII 438 - Petrov OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 02. 2022
PREVZEM OGRABKOV IN PESKA IZ ČISTILNH NAPRAV, ČRPALIŠČ IN PESKOLOVOV VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2022
Ureditev športnega parka v Novi Gorici ter dobava in montaža opreme MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2022
Vodovodni sistem Ilovica - Zabrdo OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Frana Erjavca MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Odvoz TC medija za potrebe modifikacije 1281-TC-L NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2022
CELOSTNA ZVOČNA UREDITEV PLANINSKE POTI ZVEN ZAKLETE GROFICE OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
Nabava HAG testov za samotestiranje CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 02. 2022
letna naročnina za vsebine e-revij, standardov in zbornikov IEEE Xplore in elektronski dostop do teh vsebin za obdobje 1.1.2022 - 31.12.2022 za upravičene uporabnike konzorcija CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA Hologic SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava in montaža notranje, računalniške in zunanje opreme za objekt »Novogradnja Osnovne šole Veliki Podlog z vrtcem« MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
DOBAVA IN NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA GVGP-2 ZA POTREBE PGD PIVKA OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Dobava, montaža in vzdrževanje ventilatorja za umetno predihavanje ter sukcesivna dobava pripadajočega potrošnega materiala SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Izvajanje storitev izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za prenosni plinovod R21AZ Konjiška vas - Oplotnica PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 02. 2022
Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Labis UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!