JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava materiala in energetske opreme KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 06. 2024
Dobava zaščitne opreme Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Iskanje in selekcija kadra ter ocenjevanje kompetenc in razvojnega potenciala GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Sukcesivna dobava lesnih energentov za proizvodnjo toplotne energije za kurilno sezono 2024/2025 KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Prezicijski CRDS spektroskopski merilnik vlage UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 06. 2024
IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA MEDALJ ZLATI SONČEK Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Storitve inženirja po FIDIC pogodbi in nadzornika pri energetski in statični prenovi Dijaškega doma Celje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 06. 2024
Oglasi v tiskanih medijih - finančne vsebine do 31.12.2025 Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 06. 2024
NAKUP iNO APARATA S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
Sodelovanje pri izvedbi spremljanja varstvenega stanja volka v Sloveniji v sezoni 2024/2025 za neizbrani sklop 3. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Dobava vozil DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
Servisiranje mobilnih terminalov PAX Q90 Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
Dobava NN zbiralnega sistema 60 mm s pripadajočo opremo ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 06. 2024
Vzdrževanje medicinske opreme Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2024
»PENILO ZA DODATEK PRI IZDELAVI LAHKEGA BETONA NP-0383/2024« PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Gradbena dela za prenovo kupole iz stekla na strehi šolske stavbe EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
Izvedba promocijskih aktivnosti slovenskega turizma v okviru uvrstitve slovenske nogometne reprezentance na evropsko prvenstvo v nogometu (UEFA EURO 2024), ki bo potekalo v Nemčiji med 14.6. in 14.7.2024 Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Naročnina na nove verzije IMiS/Suite licenc MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!