JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Nakup letalskih kart NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2023
Vzdrževanje delovanja registracijskega sistema in kontrole pristopa ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 11. 2023
Vzdrževanje avtodvigal in prikolic družbe Eles d.o.o. ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vključno z dostavo na naslov naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 11. 2023
Dobava aktuatorja NH91 s servisnim kompletom NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 10. 2023
Nakup študijskih pripomočkov in predmetov za izvajanje študijskega procesa UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Izvedba storitev čiščenja in dobavo blaga poslovnim prostorom družbe Nepremičnine Celje d.o.o. na naslovu Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Zavarovanje premoženja in odgovornosti občine Zagorje ob Savi in javnih zavodov od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2026 OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
Izbira izvajalca za prevzem, odvoz in obdelavo odpadka klasifikacijska št. 17 06 05* JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Dobava nizkonapetostnih (NN) samonosnih energetskih kablov (SKS) za 2-letno obdobje ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2023
DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 11. 2023
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
Obnova AC/DC sistema na tehnološkem in poslovnem delu TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
NAJEM POCT ANALIZATORJEV TER ZAGOTAVLJANJE REAGENTOV IN KONTROL TER DRUGEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 4 LET ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Dobava zobozdravstvenega, ortodontskega in zobotehničnega materiala ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec Blago • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
INTERVENTNA SANACIJA STROJNICE ČRPALIŠČA NA K.-130 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
DOM KRAJANOV ZGORNJA VELKA OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah Gradnje • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Storitve podatkovnih baz MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Sanacija usada pod cesto LC 326090 Grad - spodnja postaja Žičnice Krvavec OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem Gradnje • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!