JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Storitve kemičnega čiščenja delovnih oblek in ostalo za leto 2023 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2022
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČIN AJDOVŠČINA IN VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2022/2023 in 2023/2024 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Križevci OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru Storitve • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme - po sklopih Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 30. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2022
Redni prevoz šolskih otrok na območju občine Prebold za šolsko leto 2022/2023 OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
Betonski elementi za ločevanje tovora in prijemalo LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo (Sklop 6: Gradnja nadzornega centra nad RMG.) LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
PREVOZ PREMOGA PO ŽELEZNICI PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2022
Vzdrževanje sistemske programske opreme Microsoft Premier Suppport za tri leta POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
Živila in material za prehrano UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
DOBAVA HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SAMOTESTIRANJE NA SARS-Cov-2 DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
STORITVE V FAZI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE ZA »UREDITEV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA OBMOČJU KASETE 6A IN 7A - SKLOP 3 Hidrološko hidravlična študija območja Kaset 5A, 6A in 7A LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
Dobava utekočinjenega naftnega plina (UNP) za potrebe Pogrebnega podjetja Maribor d.o.o. Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje položnic KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2022
Dobava polielektrolitov po sklopih JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 11. 2022
Vzdrževanje sistema sledenja vozil JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
ZOBNI RTG APARATI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
Dobava zemeljskega plina ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
VZDRŽEVANJE SISTEMA RADIJSKIH ZVEZ DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
Izgradnja novega informacijskega sistema Vpisniki Državnega odvetništva MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 10. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!