JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2022 - 2024 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR, Gledališka ulica 6, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR, Betnavska cesta 100, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR, Focheva ulica 51, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC POBREŽJE MARIBOR, Cesta XIV. divizije 14A, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
Sukcesivna dobava EKO mleka in mlečnih izdelkov VRTEC TEZNO MARIBOR, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
nakup in dobava el.paralizatorjev, kamer za osebno uporabo in pripadajoče opreme znamke Axon MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje dvigal v UKC Maribor UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
DOBAVA SEROLOŠKEGA ANALIZATORJA ZA MALE LABORATORIJE ZA DETEKCIJO PROTITELES IN ANTIGENOV NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Prenova Zdravstvenega doma Ivančna Gorica OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
Naročilo dobave in vgradnje UPS-a in baterije za napajanje protipožarne grafične postaje NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 01. 2022
Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 2022 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Sekundarna fekalna kanalizacija Žusterna - Molet MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 02. 2022
Izvedba meritev skupne aktivnosti sevalcev alfa in beta v pitnih vodah Slovenije v letu 2022 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Rekonstrukcija občinske ceste JP 990301 z dogradnjo površin za pešce in kolesarje v občini Braslovče OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 02. 2022
DOBAVA ZBIRALNIKOV ZA OSTRE/INFEKTIVNE ODPADKE ZA OBDOBJE 2 LET SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVC-1 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI, Češnjica 48D, 4228 Železniki Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Sukcesivna dobava splošno prehrambnega blaga in mlečnih izdelkov izbrane kakovosti DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 01. 2022
TISK IN DOSTAVA OBČINSKEGA ČASOPISA KOČEVSKA OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!