Javna naročila – Pogosta vprašanja (FAQ)

Javna naročila – Pogosta vprašanja (FAQ)

 

Kaj so javna naročila

Javna naročila v svojem bistvu pomenijo naročilo izdelkov in storitev, ki jih potrebujejo državni organi, občine, javni zavodi. Javna naročila ločimo na naročila male vrednosti (do 50.000 €) in naročila velike vrednosti.

Naročilo za dobavo blaga, izvedbo storitev oziroma izvedbo gradnje, ki presega vrednost 20.000 EUR, morajo naročniki zaradi transparentnosti in preprečevanja korupcije javno objaviti, med drugim jih lahko spremljate na portalu https://javni-razpisi.si/

Tudi naročila nižje vrednosti od 20.000 € so pogostokrat objavljena, saj je to priložnost, da naročnik dobi boljšo oziroma cenejšo ponudbo.  

Ko je za izvedbo javnega naročila izbrano podjetje (ali več njih), se sklene odplačna pogodba med naročnikom in ponudnikom.

Postopek javnega naročanja je predpisan z Zakonom o javnem naročanju.  Več o tem, kdaj se objavi javno naročilo in katere vrste postopkov poznamo, preberite tukaj.

Kdo lahko odda ponudbo za javno naročilo

Na javno naročilo se lahko odzovejo gospodarski subjekti, ki jih opredeljuje zakon, to so družbe, samostojni podjetniki in tudi druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (v nadaljevanju podjetja).

Javna naročila, če ni izrecno navedeno, niso primerna za društva, klube, sobodajalce.

Kriteriji za prijavo in izbiro dobavitelja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Če razmišljate, o pripravi ponudbe za javno naročilo, jih natančno preberite in ocenite, če se je smiselno potegovati za neko naročilo.

Manjši obrtniki in samostojni podjetniki so lahko na primer odlična izbira za dobavo repromateriala, storitve v manjšem obsegu (čiščenje) ipd., med tem ko se večmilijonska javna naročila, recimo povezana z velikimi gradbenimi projekti, običajno dodelujejo večjim podjetjem, z dovolj lastne opreme, kadra itd.

Ali lahko podjetje javno naročilo izvede s podizvajalci

Ja. Zakon o javnih naročilih določa, da lahko ponudnik javno naročilo izvede z enim ali več podizvajalci. Podizvajalec mora biti gospodarski subjekt in mora ponudniki zagotavljati blago ali storitve v zvezi s predmetom javnega naročila. Izpolnjevati mora tudi vse razpisane pogoje javnega naročila.

Podizvajalce plača neposredno naročnik javnega naročila.

Kateri subjekti ne morejo biti izbrani v procesu javnega naročanja

Iz postopka javnega naročanja morajo naročniki izločiti subjekte, ki so bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, opredeljena v Zakonu o javnem naročanju, nimajo izpolnjenih davčnih obveznosti, imajo negativne reference, so bile pred potekom roka za oddajo ponudbe ugotovljene kršitve v zvezi z delovnopravnimi določili.

Zakaj uporabljati portal javni-razpisi.si za spremljanje javnih naročil

Registrirane uporabnike portal javni-razpisi.si tedensko obvešča o vseh javnih naročilih. Uporabniki so obveščeni o javnih naročilih v svoji dejavnosti, kar pomeni prihranek časa pri brskanju, filtriranju vseh objavljenih javnih naročilih.

Na istem mestu je uporabnikom na voljo tudi spremljanje javnih razpisov.

Nazad na listu Prikaži vse