Načrt za okrevanje in odpornost bo vlada prilagodila skladno z zmanjšanjem razpoložljivih nepovratnih sredstev

Načrt za okrevanje in odpornost bo vlada prilagodila skladno z zmanjšanjem razpoložljivih nepovratnih sredstev

 

Ministrstvo za finance je objavilo, da je znesek razpoložljivih nepovratnih sredstev za Načrt za okrevanje in odpornost za Slovenijo manjši za 286 milijonov evrov. Zato je Ministrstvo že pripravilo izhodiščni seznam naložb oziroma projektov, ki ne bodo izvedeni ali pa bo financiranje z nepovratnimi sredstvi zmanjšano. Gre za posledice ugodnejših gospodarskih gibanj (glede na izhodiščno leto 2021) pa tudi inflacije in drugih objektivnih okoliščin.

Seznam je potrebno uskladiti še z Evropsko komisijo in drugimi deležniki, preden bo dokončen. V Bruselj bo predlog poslan predvidoma aprila ali maja.

Kaj je načrt za okrevanje in odpornost

Gre za nacionalni program ukrepov (reform in naložb), ki so namenjeni blažitvi gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19. Program je podlaga za koriščenje sredstev iz finančno najobsežnejšega evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Prilagoditev načrta naslavjla tudi evropski načrt REPowerEU, ki je namenjen zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov.

Za ta namen je Slovenija upravičena še do dodatnih 122 milijonov evrov. 

Kateri projekti bodo izločeni ali bodo imeli nižje financiranje 

 

Ker je sredstva potrebno počrpati do konca leta 2026 je vlada iz načrta izločila projekte, ki bi trajali dlje.

Zmanjšanje sredstev zajema izločitev ali zmanjšanje financiranja projektov, kot so: 

·        ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji 

·        sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov za zeleni prehod in digitalizacijo

·        oskrba in varčevanje s pitno vodo 

·        trajnostne prenove stavb 

·        podpora prožnejšim načinom organizacije dela  

Pri še več projektih je predvideno zmanjšanje od 9 do 200 milijonov evrov.

Pogoji za črpanje sredstev

V načrtu mora vlada predlagati reforme, povezane z naložbami. Izpolnjevanje mejnikov in ciljev na področju teh reform bo pogoj za črpanje oziroma koriščenje sredstev. Slovenija mora reforme pred tem še urediti tudi s sprejetjem ustreznih zakonov. Za projekte, ki so umaknjeni iz načrta, pa bo ocenjeno, da so pomembni za okrevanje države, se bodo iskali drugi viri finaiciranja, recimo iz evropske kohezijske politike programskega obdobja 2021–2027. 

Več

 

Nazad na listu Prikaži vse