EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov • TIP REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 • TIP Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 • Trajanje 8. 11. 2021 - 17. 01. 2022 • Status Odprto
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc • TIP REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov • TIP REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • TIP Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • Trajanje 17. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) • TIP JR SE OVE 2021 • Trajanje 30. 04. 2021 - 25. 02. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) • TIP Posojila • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP Mikroposojila iz sklada COVID-19 • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP RRI sklad za COVID-19 - Kredit • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Lastniško in kvazi lastniško financiranje • TIP Financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) • TIP RRI • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za MSP • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za raziskave • Trajanje 26. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 • TIP PRP 2014-2020 • Trajanje 10. 07. 2020 - 31. 12. 2024 • Status Odprto
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP PRP 2014–2020 • Trajanje 20. 11. 2020 - 31. 12. 2027 • Status Odprto
VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti • TIP Vavčer za certifikate kakovosti • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!