EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za izvajanje operacije Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito • TIP Javni razpis za izvajanje operacije Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito • Trajanje 14. 06. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Izgradnja infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG • TIP Izgradnja infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG • Trajanje 13. 06. 2024 - 12. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 11. 2025 • Status Odprto
1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • TIP 1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • TIP Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 7. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • TIP Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • Trajanje 31. 05. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • TIP Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • Trajanje 27. 05. 2024 - 1. 07. 2024 • Status Odprto
1. Javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju • TIP 1. Javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju • Trajanje 24. 05. 2024 - 29. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike • TIP Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike • Trajanje 24. 05. 2024 - 2. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) • TIP Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) • Trajanje 17. 05. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 19. 04. 2024 - 15. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo • TIP Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju • Trajanje 3. 05. 2024 - 4. 07. 2024 • Status Odprto
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 3. 05. 2024 - 2. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 • Trajanje 26. 04. 2024 - 23. 09. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!