EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo • TIP Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju • Trajanje 3. 05. 2024 - 4. 07. 2024 • Status Odprto
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 3. 05. 2024 - 2. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 • Trajanje 26. 04. 2024 - 23. 09. 2024 • Status Odprto
JR CKG - Slovenski center za krožno gospodarstvo • TIP JR CKG - Slovenski center za krožno gospodarstvo • Trajanje 26. 04. 2024 - 10. 07. 2024 • Status Odprto
JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS • TIP JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS • Trajanje 24. 04. 2024 - 21. 06. 2024 • Status Odprto
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 19. 04. 2024 - 15. 10. 2024 • Status Odprto
V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • TIP V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • Trajanje 12. 04. 2024 - 31. 03. 2028 • Status Odprto
JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024 • TIP JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024 • Trajanje 12. 04. 2024 - 3. 06. 2024 • Status Odprto
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih • TIP 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih • Trajanje 12. 04. 2024 - 26. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25 • TIP Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25 • Trajanje 5. 04. 2024 - 5. 06. 2024 • Status Odprto
Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024 • TIP Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024 • Trajanje 20. 03. 2024 - 10. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 • TIP Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 • Trajanje 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • TIP Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • Trajanje 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 • TIP Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 • Trajanje 8. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 • Trajanje 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 • Trajanje 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • TIP Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • Trajanje 1. 03. 2024 - 10. 02. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 23. 02. 2024 - 10. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • TIP Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • Trajanje 2. 02. 2024 - 5. 10. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih • TIP 1. javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih • Trajanje 15. 12. 2023 - 1. 06. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!