EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
JR CKG - Slovenski center za krožno gospodarstvo • TIP JR CKG - Slovenski center za krožno gospodarstvo • Trajanje 26. 04. 2024 - 10. 07. 2024 • Status Odprto
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 19. 04. 2024 - 15. 10. 2024 • Status Odprto
V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • TIP V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • Trajanje 12. 04. 2024 - 31. 03. 2028 • Status Odprto
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih • TIP 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih • Trajanje 12. 04. 2024 - 26. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 • TIP Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 • Trajanje 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • TIP Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • Trajanje 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • TIP Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • Trajanje 1. 03. 2024 - 10. 02. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 23. 02. 2024 - 10. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • TIP Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • Trajanje 2. 02. 2024 - 5. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023 • TIP Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023 • Trajanje 6. 10. 2023 - 31. 12. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • TIP Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • Trajanje 5. 05. 2023 - 19. 03. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • TIP Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • Trajanje 13. 02. 2023 - 13. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • TIP Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • Trajanje 23. 12. 2022 - 18. 11. 2024 • Status Odprto
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 • TIP PRP 2014-2020 • Trajanje 10. 07. 2020 - 31. 12. 2024 • Status Odprto
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP PRP 2014–2020 • Trajanje 20. 11. 2020 - 31. 12. 2027 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!