EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028 • TIP Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028 • Trajanje 12. 07. 2024 - 30. 09. 2024 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI) • TIP JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI) • Trajanje 12. 07. 2024 - 15. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 4.0 za obdobje 2024-2027 • TIP Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 4.0 za obdobje 2024-2027 • Trajanje 12. 07. 2024 - 25. 09. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026 • TIP Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026 • Trajanje 12. 07. 2024 - 4. 09. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za intervencijo tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 1. javni razpis za intervencijo tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 28. 06. 2024 - 20. 09. 2024 • Status Odprto
2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • TIP 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • Trajanje 28. 06. 2024 - 21. 07. 2024 • Status Odprto
Razpis uporabe športnih dvoran Slovenske vojske za sezono 2024-2025 za ostale zunanje uporabnike • TIP Razpis uporabe športnih dvoran Slovenske vojske za sezono 2024-2025 za ostale zunanje uporabnike • Trajanje 26. 06. 2024 - 12. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 • TIP Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 • Trajanje 21. 06. 2024 - 14. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep 2 Pomoč za prenos znanja in informiranje s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2024 • TIP Javni razpis za ukrep 2 Pomoč za prenos znanja in informiranje s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2024 • Trajanje 21. 06. 2024 - 15. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024 • TIP Javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024 • Trajanje 21. 06. 2024 - 15. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep 4 Pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2024 • TIP Javni razpis za ukrep 4 Pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2024 • Trajanje 21. 06. 2024 - 15. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027) • TIP Javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027) • Trajanje 21. 06. 2024 - 16. 09. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za zeleni prehod v kulturi (JR-ZPK-2024-2026) • TIP Javni razpis za zeleni prehod v kulturi (JR-ZPK-2024-2026) • Trajanje 21. 06. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov umirjanja prometa na državnih cestah skozi naselja na predlog občin • TIP Javni razpis za sofinanciranje projektov umirjanja prometa na državnih cestah skozi naselja na predlog občin • Trajanje 21. 06. 2024 - 3. 09. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 • TIP 1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 • Trajanje 14. 06. 2024 - 19. 09. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2024 • TIP Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2024 • Trajanje 14. 06. 2024 - 6. 12. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 - Gospodarske strukture Slovencev v zamejstvu v letu 2024 • TIP Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 • Trajanje 14. 06. 2024 - 10. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda • TIP Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda • Trajanje 14. 06. 2024 - 15. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 14. 06. 2024 - 8. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva • TIP Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva • Trajanje 13. 06. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!