JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Fizično in tehnično varovanje v SBC za obdobje treh let SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 02. 2022
Strojna dela v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi za obdobje treh (3) let OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 02. 2022
Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o. OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2 LEKARNA RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL ZA UREDITEV NABREŽJA DRAVE - LENT MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 02. 2022
Dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-Cov-2. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Bazenska tehnika - filtracija za Bazenski kompleks Češča vas MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 02. 2022
Dobava obvezilnega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Ribnica ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Nabava varovalnih oblačil za patronažo in ZVC izdelanih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Nabava varovalne obutve ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 02. 2022
Vzdrževanje in dograjevanje aplikativne programske opreme ter zagotavljanje operativnega delovanja celotnega sistema EU portal za obdobje 36 mesecev MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »GARAŽNA HIŠA, POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE IN POSLOVNI PROSTORI NA OBMOČJU LJUDSKEGA VRTA« V MESTNI OBČINI MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 03. 2022
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »OBRTNO INDUSTRIJSKA CONA STEKLARNA - TKI HRASTNIK« upoštevani okoljski vidiki OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2022
NAKUP IN DOBAVA NOVEGA RAMANSKEGA SPEKTROMETRA UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Nakup in implementacija DWS v PLC MB POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
Nakup enega novega terenskega vozila - pick up z višjim odmikom od tal in pogonom na 4 kolesa (4x4). Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Dobava in montaža opreme v prenovljenem delu objekta (desni krak prvega nadstropja) Obalnega doma upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, Krožna cesta 5, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 02. 2022
Najem in vzdrževanje spletne aplikacije ter najem GJI specialista za komunalno infrastrukturo za leto 2022 JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice Storitve • Datum: 17. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!