JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Nakup tiskovin s potiskom MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 04. 2023
Nadstrešnica za reševalna vozila Zdravstvenega doma Slovenske Konjice ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice Gradnje • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 04. 2023
Obrezovanje dreves na območju UKC Maribor UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 04. 2023
Dobava, vnos in montaža opreme za enoto Ljutomer-Miklošičev trg DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru Blago • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 04. 2023
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Gornji Grad OBČINA GORNJI GRAD, Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad Storitve • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 04. 2023
Zavarovanje kanalizacijske cevi v brežini Save OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Gradnje • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 04. 2023
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V LEKARNI TRŽIČ Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj Blago • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 04. 2023
Najem tiskalnikov in multifunkcijskih naprav KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Storitve • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 04. 2023
VRSTIČNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA SLIKANJE IN RENTGENSKO MIKROSKOPIJO PRI NIZKEM VAKUUMU UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 04. 2023
dobava plinskih sredstev proizvajalca Rheinmetall Waffe Munition GmbH, za obdobje 2023-2024, št. 430-1350/2022 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Obvezilni material - ponovitev SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 04. 2023
Najem storitev pranja, likanja in najema hotelskega perila za gostinski kompleks hotela Maestoso Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana Storitve • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 04. 2023
Paralelni sistem za testiranje redoks lastnosti materialov Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 04. 2023
Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi-Duplek, Starše, Čreta ter Pekrski potok, Sklop 3-Ureditev Pekrskega potoka MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Gradnje • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za umestitev Športno rekreativnega wellnes centra (DO-03 in DO-04) v Mestni občini Slovenj Gradec MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Storitve • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 04. 2023
JPE-SOT-127/23 - intervencijska gradbena dela na vročevodnem, parovodnem in plinovodnem omrežju JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 04. 2023
Podaljšanje Esri ArcGIS vzdrževanja za obdobje 3 let SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 04. 2023
Ureditev kanalizacij v Občini Metlika - naselje Klošter OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika Gradnje • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 04. 2023
Nadgradnja in nakup strojne in programske opreme za centralni strežnik Obalnih lekarn Koper - pogajanja OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava visokotlačne opreme po sklopih JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 03. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 04. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!