JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
NADGRADNJA OPERACIJSKE MIZE MAQUET SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
Kibernetska varnost OT v TE-TOL JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava rezervnih delov ter vzdrževanje sistema klic v sili DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2024
Storitev strokovnega delavca VZD-specialista za varno delo na višini za leto 2024 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
SANACIJA ASFALTNIH POVRŠIN IZ ZAMENJAVA ŠPORTNE PODLAGE NA VEČ OBJEKTIH PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – po sklopih MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
OBJEKTNA HIGIENA SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 06. 2024
DIGITALNI RTG APARAT ZA DIASKOPIJO IN RADIOGRAFIJO SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
ZDRAVSTVENA POSTAJA HRPELJE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 06. 2024
Opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Žalec 2024-2026 OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Prekategorizacija stadiona Z'dežele (4. kategorija - II. faza) MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
STS LIEBHERR – NADGRADNJA KOMUNIKACIJE DVIGALO - PRIJEMALO LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Sukcesivna dobava živil SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2024
Storitve avioblagovnega skladišča in ročni pregled poštnih pošiljk POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Izgradnja atletske steze pri Podružnični osnovni šoli Podgorci OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Gradnje • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 06. 2024
Dobava pisarniškega materiala za Ekonomat NEK v letu 2025 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 06. 2024
NAKUP POGONSKIH GORIV INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled Blago • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2024
Izvajanje prevozov učencev iz občine Ivančna Gorica v Osnovno šolo Stična, Osnovno šolo Zagradec in Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2024/2025 OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2024
Izdelava Občinske celostne prometne strategije občine Ilirska Bistrica OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica Storitve • Datum: 17. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Dobava merilnikov toplotne energije in vodomerov tople sanitarne vode KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 06. 2024
Dobava buldožerja CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 16. 05. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 06. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!