JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
NAKUP ANALIZATORJA KAPILARNE ELEKTROFOREZE S SERVISNIM VZDRŽEVANJEM IN SUKCESIVNO DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Obnova in popravilo prezračevalno-klimatskih (PK) naprav na objektih RTVS RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
SANACIJA BREŽINE OBALE BLEJSKEGA JEZERA, OBNOVA POMOLOV IN VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA VSEBINSKO NADGRADNJO MALE ZAKE - POPOLNI ZAVESLJAJ OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Stabilizacija temeljev SM103 DV 400 kV Cirkovce-Podlog, odprava posledic poplav in plazov ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Migracija ter vzdrževanje in podpora poslovne programske opreme Microsoft Dynamics Navision Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
UREDITEV KERAMIČNEGA LABORATORIJA ZA STEKLO IN PROSTORA ZA PEČI« Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Izvajanje del v zimski službi v letih 2023/24 in 2024/25 OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica 3, 3220 Štore Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
ORACLE - Migracija in nakup Oracle Database licenc za projekt SLO4D AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup celoobraznih zaščitnih mask - specialnih, z elektronskim glasovnim sistemom MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Postavitev javnih sanitarij ob pokopališču na Blejski Dobravi OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Ureditev odjemnih mest na H2 (Priključek Ptujska - krožišče Pesnica) med Mestno občino Maribor in DARS d. d. DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Gradnje • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 10. 2023
Dobava električne energije 2024-2025 ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
DOBAVA IN VZDRŽEVANJE OCT APARATA SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
JN 29/2023 ISCL - storitev vzpostavitve informacijskega sistema v Carinskem laboratoriju in 3-letno vzdrževanje MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2023
Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izdelava projektne dokumentacije DPP za izvedbo vzdrževalnih del in zamenjavo nadvoza VA0231 Meljska cesta na R2-430 0033/0633 Maribor-Tezno DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 29. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2023
Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2023
JN PRENOVA SISTEMA DCV ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Storitve • Datum: 28. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 10. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!