Nazad na listu Prikaži vse

1. javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 15. 12. 2023 - 1. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 500.000 €

Roki za prijave: 15. 12. 2023 - 1. 6. 2026 do 12.00

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe.

POGOJI OB ODDAJI VLOGE NA JAVNI RAZPIS

1. Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 5. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 5. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo 1 »Soglasje lastnika zemljišč«, če vlagatelj ni lastnik posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih;

b) izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 5. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo 2 »Seznam zemljiških parcel za posamezni GERK-PID s šifro rabe 1411 – površina za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih«;

c) izpolnjevanje pogojev iz 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16. in 17. točke 5. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo 3 »Izjava vlagatelja«;

č)   izpolnjevanje pogoja iz 13. točke 5. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo 1 Uredbe.

2. Priloge iz pod a) do c) 1. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse